boende

Boende


Oavsett om det gäller permanent eller fritids/deltids - ett boende skall gestalta den livsstil, levnadssyn och situation ni har men även det ni aspirerar till; boende är personligt och definierande men också utvecklande. Boendet är förstås också en stor investering - ni vill att fastighetens potential kommer fram.


de Gysser Arkitekt har stor erfarenhet av privathusprojekt, från små tillbyggnader till hela anläggningar. Från nyckelfärdiga hus där beställaren inte bor på plats till hus där ägarna svarar själva för en del av entreprenaden.


Att bygga skall vara kul. Kreativ belysning/ belysningsstyrning, ergonomi i huset som helhet och i de enskilda rummen som skapar harmoni är bara några exempel.


Den administrativa hanteringen är utformad för trygghet och smidighet genom hela projektet. Vid projektering, kalkyler, upphandling, myndighetskontakter och byggproduktion gör vi det lätt för dig att hantera informationen. Under designprocessen kommunicerar vi byggnaden i 3d både interiört och exteriört, med ljussättning, solens gång, skuggor och naturen runt om. Ritningarna är alltid tillgängliga digitalt för vidarebefordran via mail till t.ex. ventilationsfirmor eller kökstillverkare.


En ekologisk uppsikt över projektet är också viktig. Dels av självklara, jordnära skäl men även för användarens hälsa samt byggnadens omedelbara och långsiktiga ekonomi. Vi strävar efter att uppdatera oss på det senaste i utformning, byggmaterial och tekniska lösningar.


Börja med att kontakta oss så tar vi en titt på din tomt/ ditt objekt. Sedan får du en offert och ett tillvägagångssätt vi finner lämpligt med de förutsättningar som finns.