kommersiellt

Kommersiella projekt


Kundens rumsliga upplevelse som bidrar till att sälja din produkt är inte bara viktig för hotellverksamhet. Exponering, tillgänglighet och ett uttryck som tilltalar din målgrupp är självklara ingredienser för all slags försäljning. Driver du kontor är en attraktiv arbetsplats bra för effektiviteten och gör det lättare att attrahera medarbetare.


Vi har på kort tid uppnått mycket goda resultat för klienternas räkning med försäljningssiffror, popularitet, hyresintäkter, kundupplevelse och inte minst fastighetsvärde.

Samarbetet och koordinationen med olika discipliner - inte bara byggnadstekniskt - är även här nyckeln. Anlitar du specialister inom din bransch för t.ex. specifik inredning samarbetar vi med dem mot en helhet. Från estetik till nödutgångar hittar vi en behovsanpassad lösning.


Kontakta oss för ett första samtal!