sport, rekreation

Sport, RekreationFör dig som beställare är sport och rekreation självklart en kommersiell företeelse. Du vet att den rumsliga upplevelsen - exteriört som interiört - säljer din produkt. I en tätnande konkurrens kan rätt atmosfär vara lika viktig som kärnupplevelsen. Belysning, persontrafik, ergonomi, akustik, klimat - ingredienserna är många. Du letar efter någon som har resurser att sätta sig in i dina idéer och skapa ett tema. de Gysser Arkitekt har erfarenheten av upplevelsebaserad destinationskultur samt dynamisk året-runt-marknad.


Kontakta oss för ett första samtal!